Přijímací řízení 2023/24

Přihlášky

Přihlášky ke studiu musely být odevzdány do 1. března 2024. Forma podání přihlášek a postup přijímacího řízení se bude odvíjet od novely vyhlášky. Její vydání se předpokládná na přelomu kalendářního roku.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.


FAQ

Kolik uchazečů o studium se hlásilo? Kolik bodů stačí k přijetí?

V letošním školním roce přijímací řízení ještě neproběhlo. Známe zatím pouze počty uchazečů. Můžeme však zveřejnit data Za minulé školní roky. Počty získaných bodů v druhém grafu reflektují výpočet uvedený v kapitole vyhodnocení přijímacího řízení (nejedná se o prostý součet bodů získaných v JPZ).