ÿcr㰐޸ $(document).ready(function(){ $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip(); });

Den otevřených dveří / úterý 6. prosince / 12 - 18 hod

Bakaláři - elektronická žákovská knížkaSuplováníClassroom - online výuka

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

Suplování

6. 12.5. 12.
Ztráty a nálezy

Novinky

Den otevřených dveří

Plánujete studovat střední školu a uvažujete o následném studiu školy vysoké? Potom je logickým řešením studovat na gymnáziu. A třeba zrovna na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka.

Dobříšské gymnázium otevírá následující školní rok opět dvě třídy. Jak do primy osmiletého oboru, tak do 1. ročníku oboru čtyřletého přijme 30 žáků.

Studium osmiletého oboru navazuje na pátou třídu základní školy. Vzdělávání probíhá v obdobných předmětech jako na školách základních, důraz je ale kladen na větší porozumění jednotlivým vzdělávacím oblastem. Kromě povinné angličtiny vyučujeme od tercie další cizí jazyk. Výuka informatiky probíhá v rozšířeném rozsahu již od primy, což v budoucnu jistě ocení nejeden absolvent naší školy.  

Žáci z devátých tříd mohou studovat čtyřletý obor gymnázia, který je stejně jako obor osmiletý zakončen maturitní zkouškou. Výsledky maturitních zkoušek absolventů naší školy jsou v obou typech studia v celostátním srovnání dlouhodobě převážně nadprůměrné (ověřit si to můžete na https://vysledky.cermat.cz/data/) . 

Studium na gymnáziu je objektivně náročnější než na většině jiných typů středních škol. Skladba předmětů umožňuje žákům získat všeobecný přehled, ke specializaci pak dochází během posledních dvou ročníků, v nichž si žáci vybírají volitelné předměty - semináře a cvičení podle svých preferencí a záměrů dalšího studia či zaměstnání. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze, sportovní a ekologické kurzy či pro zájemce výjezdy do zahraničí.

Pokud uvažujete o studiu na naší škole, rádi vás přivítáme v úterý 6. prosince 2022 na dni otevřených dveří. Budova školy bude pro návštěvníky otevřena od 12 do 18 hodin. V každou celou hodinu vás rádi seznámíme s organizací a průběhem gymnaziálního studia, zodpovíme vaše otázky a následně umožníme prohlídku školy včetně komentované návštěvy odborných učeben a laboratoří.

Přihlášky ke studiu naše škola přijímá od 1. února do 1. března 2023. Přihlášky vám připraví vaše stávající základní škola. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v dubnu a skládají se z matematiky a českého jazyka. Další informace naleznete na webu školy: www.gymkc.cz / Pro uchazeče.

Kalendář

6.12.22
Den otevřených dveří » další info
12.12.22
Studentské prezidentské volby » další info
21.12.22
Francouzský den
22.12.22
Vánoční akademie
23.12.22-2.1.23
Vánoční prázdniny
15.-20.1.23
Lyžařský kurz Hinterstoder II

Kronika

Robosoutěž

30. 11.

Žáci Adam Gvozdek, Ondra Lupíšek a Jakub Kuchařík se zúčastnili 23. 11. 2022 ROBOSOUTĚŽE 2022 PRO STŘEDOŠKOLSKÉ TÝMY.

Soutěž byla určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bylo sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe.

Vlastní konstrukci robota žáci navrhli a realizovali sami. Na základě znalosti programování v jazyce Scratch a v jazyce Python měli za úkol naučit robota posbírat míčky rozmístěné na hrací ploše a postupně je měl robot v co největším množství ve dvouminutovém časovém limitu naházet do basketbalového koše.

Přečíst celý článek


Měsíc filmu na školách – besedy o normalizaci

28. 11.

Naše gymnázium se opět zapojilo do projektu Jeden svět na školách - měsíc filmu, tentokrát na téma Normalizovaná každodennost. Ročník se zaměřil na život obyčejných lidí a jak je komunistický režim ovlivňoval v jejich běžném životě. Besedy s pozvanými pamětníky proběhly dvě. Záznam si vzaly na starost zúčastněné studentky.

Ve středu 23.11. proběhla v rámci společenskovědního semináře beseda s pamětníkem 70. a 80. let Františkem Kopeckým. Studentům byla doba představena na základě autentických vzpomínek z pohledu člověka, který byl téměř 50 let učitelem, je otcem pěti dětí, chodí do kostela a normalizace měla na jeho život velký vliv. Ani problémy jako donášení, nedostatek různých surovin a nátlak komunistické strany nedokázaly zviklat jeho přesvědčení.

Přečíst celý článek

Oblastní florbalové turnaje

24. 11.

Ve dnech 9. a 16.11.22 se v dobříšské sportovní hale uskutečnilo okrskové kolo ve florbale, kterého se zúčastnili i žáci nižšího gymnázia, a to v kategorii dívek i chlapců.  Děvčata primy a sekundy obsadila druhé místo, florbalistky tercie a kvarty skončily třetí. Radost nám udělali i chlapci obou kategorii, kteří se umístili shodně na třetí příčce.

Všem děkujeme za odvedený výkon.

Kabinet TEV


Výsledky voleb do Školské rady GYMKC

23. 11.

V úterý 22. listopadu 2022 proběhly volby do Školské rady (ŠR) Gymnázia Karla Čapka, Dobříš.

Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky bylo oprávněno volit 346 osob. Voleb se zúčastnilo 169 voličů (48,8 % oprávněných osob) a dle volebního řádu odst. 13 jsou tyto volby platné. Pro zvolení kandidáta je nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.
– Jitka Albrechtová, DiS. získala 156 hlasů (tj. 92,3 % odevzdaných hlasů) a byla zvolena do ŠR
– Mgr. Jitka Urbanová získala 155 hlasů (tj. 91,7 % odevzdaných hlasů) a byla zvolena do ŠR

Voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 30 voličů (79 % oprávněných osob) a i tyto volby jsou platné. Pravidla pro zvolení kandidáta jsou shodná jako v předchozím bodě.
– PhDr. Jan Bureš, Ph.D. získal 28 hlasů (tj. 93 % odevzdaných) a byl zvolena do ŠR
– Mgr. Monika Šrámková získala 30 hlasů (tj. 100 % odevzdaných) a byla zvolena do ŠR.

Zbývající 2 zástupce do ŠR jmenuje zřizovatel (Středočeský kraj). Ředitel školy svolá zasedání ŠR do 30 dnů.

Za přípravný výbor
Ivana Michalcová